Tivolistraat - Tilburg

In opdracht van Gemeente Tilburg is Broeren Civil Solutions in het voorjaar van 2017 gestart met de (weg)werkzaamheden in de Tivolistraat (centrum Tilburg). Zo werd de riolering vervangen en middels het opbreken en vernieuwen van verhardingen is de rijbaan voorzien van een nieuwe asfalt-laag en dikformaat klinkers. 

Uitvoering: 2017
Tivolistraat - TilburgTivolistraat - Tilburg