Bedrijventerreinen - Tilburg

Uitvraag: Het integraal onderhouden van bedrijventerreinen te Tilburg en deze ten alle tijden te laten voldoen aan de gestelde prestatie-eisen.
Uitvoering: 2016-2019
 
De gemeente Tilburg heeft er voor gekozen om binnen het gebied ‘Bedrijventerreinen’ alle beheers- en onderhoudswerkzaamheden gezamenlijk en op basis van prestatie-eisen uit te laten voeren. Dit betreft een contract op basis van UAV-GC 2005 met een looptijd van minimaal 4 jaar en maximaal 8 jaar.
Door het optimaal benutten van wederzijdse kennis en ervaring wordt een hoge mate van samenwerking verlangd. Door deze samenwerking moet op basis van gelijkwaardigheid een natuurlijke symbiose ontstaan tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (de ‘huisvader’).
Dit integrale beheer kenmerkt zicht door het uitvoeren van een totaalaanpak waarbij het dagelijks en kort cyclisch beheer wordt uitgevoerd. In dit beheer zijn tevens opgenomen de uitvoering van kleinschalig herstel , afhandelen klachten en meldingen, areaalbeheer, kwaliteitsschouwen en inspecties, communicatie, datamanagement en het aanleveren van verbetervoorstellen.
Bedrijventerreinen - TilburgBedrijventerreinen - Tilburg