CertificeringenCertificeringenCertificeringenCertificeringen
 
 
 

Certificeringen

 

 

 

 

 

 

 

CO2- Prestatieladder en Duurzaamheid Broeren Civil Solutions B.V.

Met deze pagina van Broeren Civil Solutions B.V. brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen in het CO2-beleid binnen ons bedrijf.

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn wij gestart met de CO₂-Prestatieladder. Hiermee krijgen wij een beter inzicht in onze CO₂-uitstoot. Door het maken van een CO₂-footprint zijn onze belangrijkste CO2-emissiebronnen in kaart gebracht. 

Het niveau waarop wij omgaan met CO₂-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO/ CO₂-Prestatieladder stelt voor niveau 5. Broeren Civil Solutions B.V. zal ieder half jaar haar energiebeleid, CO₂ footprint en reductiedoelstellingen in- en extern communiceren.

A | INZICHT
Broeren Civil Solutions B.V. heeft haar eigen energieverbruik omgerekend naar CO₂-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in haar CO2-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het jaar 2017 is de CO2-footprint voor het eerst berekend. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd (zie ook de documenten bij C | Communicatie). 

B | REDUCTIE
Broeren Civil Solutions B.V. heeft reductiedoelstellingen opgesteld om effectief haar CO2-uitstoot te reduceren. Er zijn reductiemaatregelen opgesteld om deze doelstelling te behalen. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit.

C | COMMUNICATIE
Broeren Civil Solutions B.V. communiceert ieder half jaar publiekelijk over haar energie-reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.

D | PARTICIPATIE
Broeren Civil Solutions B.V. neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO₂ in de sector of daarbuiten. Op dit moment is dat het initiatief Fair Trade Gemeente

Wilt u meer informatie over de CO₂-Prestatieladder? Deze vindt u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). 

Download hieronder de documenten betreffende het CO2-reductiebeleid van Broeren Civil Solutions B.V.:
 

CO2-Bewust certificaat, niveau 5
CO2-reductiedoelstellingen
CO2-Managementplan 
Sector- en keteninitiatieven
Communicatiebericht eerste helft 2018
CO2-Footprint